Konceptet 360° Rådgivning

Konceptet 360° Rådgivning handlar om att utveckla och genomföra fastighetsprojekt med ett helhetsperspektiv – hela vägen från idéutveckling, marknadsanalys, program och vision över investeringsbeslut, projektering till uthyrning/försäljning, entreprenadupphandling och överlämning.

Vi gör: Uppdragen gäller ombyggnad liksom nyproduktion såväl med enskilda fastigheter som med större områden eller hela stadsdelar.

Arbetsområden

Vi arbetar i alla dimensionerna: affär & marknad, design & projektering samt projekt- & byggledning.

Erbjudandet – våra tjänster:

  • Idéutveckling, konceptutveckling, strategiskt visionsarbete
  • Marknadsananalys, business case, affärsplan investeringsbeslut
  • Brukarinvolvering, Program, Skissering, förstudie
  • Programhandling, detaljplan, systemhandling, bygglov
  • Marknadsföring, försäljning
  • Förfrågningsunderlag, upphandling
  • Plan för drift och underhåll
  • Processledning, projekteringsledning, byggprojektering (planering med symboler)

Mervärden för både beställare och slutanvändare

360° rådgivning säkerställer en genomgående projektering och ett fast team av rådgivare som arbetar mot en gemensam helhetsvision för projektet, genom fackgränser och projektets olika faser. Genom detta minimeras onformationstapp och till överlämningar, liksom fel och missförstånd.

Genom att arbeta med ett fast team som känner varandra och är samkörda förlöper även komplicerade projekt gnisselfritt och effektivt. Genom den stora kompetensmässiga bredden i rådgivarteamet säkrar vi utvecklingen av projekt med kavlitet och hållbara värden för både beställare, investerare, byggherrar och slutanvändare.

Vilka vi är

360° rådgivning är utvecklat av J+S Projektutveckling och JJW Arkitekter. Tillsammans är vi mer än 80 analytiker, affärsutvecklare, projektledare, byggnads-, plan-, landskaps-, och inredningsarkitekter, konstruktörer, processledare med mera. Vi har tillsammans och var och en, djupgående kunskap om bygg- och fastighetsbranschen i både Sverige och Danmark, baserat på mer än 30 års erfarenhet. Vi kan därför erbjuda en högkvalitativ och oberoende rådgivning som alltid har helheten och projektets bästa i fokus.