Project Description

J+S har uppdrag som kommunens projektledare, tillsammans med fastighetsägare längs spårvägen, att samordna en omvandling och förtätning inom forskningsområdet i Lund. En ny spårvagnsstråk kommer gå rakt igenom området och en förtätning med både lokaler och bostäder.