Project Description

Ett uppdrag där J+S, som kommunens projektledare, tillsammans med ca 25 fastighetsägare, omvandla innerstaden Västerbron i Lund, Öresundsvägen, till att bli en mix av bostäder, service och arbetsplatser. Området kommer bl a få ca. 3 000 nya bostäder.

Processledning för certifiering av den nya stadsdelen enligt City Lab Action.

 

Se mer om Västerbron här och mer om City Lab Action här!