I våra projekt

Som projektutvecklare arbetar vi i skärningen mellan arkitektur, marknad, teknik, ekonomi och stadsbyggnad. Detta ger både möjligheter och ett ansvar. Vi vill att alla våra projekt ska förverkligas och finnas kvar länge. Många lever i och runt våra byggnader och blir påverkade av det vi är med att skapa.

Därför utgår våra projekt från en sund kombination av god arkitektur och bra funktioner och framtidssäkras genom hållbara val som ger rätt ekonomi både för kunder och alla andra involverade. Vi strävar efter en attraktiv vardagsarkitektur som ger bra funktioner och underlättar livet i och runt husen. Genom att arbeta med individuella koncept kan vi göra varje projekt unikt med sund ekonomi

Genom att inte bara följa de senaste trenderna håller både byggnader och livet mellan dem över tid och ger både byggnader och människor möjlighet att åldras med värdighet.

Bostadsgeneral i Malmö Stad

Uppdrag för Kommunstyrelsen i Malmö stad att göra en helhetsanalys av bostadssituationen för svaga grupper på bostadsmarknaden och föreslå åtgärder för att förändra struktur och arbetssätt.

Initiera och stödja arbetet med att få fram fler bostäder för svaga grupper på bostadsmarknaden och därmed minska antalet hemlösa och kommunens kostnader för hemlöshet.

Amiralsstaden i Malmö

Projektet Amiralsstaden är ett samarbete mellan kommunala förvaltningar, fastighetsägare och andra lokala intressenter.  Vi har deltagit i team JJW som är ett av tre parallella arkitektteam med uppdrag i en sk idéverkstad tillsammans med intressenterna, där idéverkstaden är en del i ett tidigt skede av stadsutvecklingen. Mer om Amiralsstaden här.