I våra projekt

Som projektutvecklare arbetar vi i skärningen mellan arkitektur, marknad, teknik, ekonomi och stadsbyggnad. Detta ger både möjligheter och ett ansvar. Vi vill att alla våra projekt ska förverkligas och finnas kvar länge. Många lever i och runt våra byggnader och blir påverkade av det vi är med att skapa.

Därför utgår våra projekt från en sund kombination av god arkitektur och bra funktioner och framtidssäkras genom hållbara val som ger rätt ekonomi både för kunder och alla andra involverade. Vi strävar efter en attraktiv vardagsarkitektur som ger bra funktioner och underlättar livet i och runt husen. Genom att arbeta med individuella koncept kan vi göra varje projekt unikt med sund ekonomi

Genom att inte bara följa de senaste trenderna håller både byggnader och livet mellan dem över tid och ger både byggnader och människor möjlighet att åldras med värdighet.

Västerbro i Lund (Öresundsvägen)

Ett uppdrag där J+S, som kommunens projektledare, tillsammans med ca 25 fastighetsägare, omvandla innerstaden Västerbron i Lund, Öresundsvägen, till att bli en mix av bostäder, service och arbetsplatser. Området kommer bl a få ca. 3 000 nya bostäder.

Processledning för certifiering av den nya stadsdelen enligt City Lab Action.

 

Se mer om Västerbron här och mer om City Lab Action här!