Nu är även etapp 2 av Kajkanten byggstartad för Brf Babord på Limhamn.

Efter en bra säljstart i mitten av mars har försäljningen rullat på och byggstart är beslutad. Under juni månad har sponten slagits och efter semestern påbörjas schaktarhetena. Inflyttning är planerad till sommaren 2022.

Visningslägenheten är öppen som vanligt varje söndag 11-12. Välkommen.