Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling har fått en markanvisning tilldelad för utveckling av bostäder i Vikhem, Staffanstorps kommun. Totalt omfattar projektet 28 bostäder, både radhus och lägenheter, med en attraktiv arkitektur. Projektförslaget är utvecklat tillsammans med de danska arkitekterna JJW Arkitekter och projektet planeras att säljstartas under våren 2020.

Detta är J+S Projektutvecklings första bostadsprojekt som utvecklas i egen regi.

Bildtext: Tidig illustration av projektet i Vikhem, med ett flerbostadshus i fyra våninghar och radhus i spännande arkitektur runt Vikhems centrala torg.

J+S Projektutveckling har varit verksamma sedan 2016 och ägs och drivs av Claes Jeppsson och Håkan Samuelsson som tillsammans har lång och bred erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen från såväl privat som offentlig verksamhet och med speciellt fokus på stads- och bostadsutveckling. Som fristående projektutvecklare arbetar J+S Projektutveckling alltid med kundernas och projektets bästa i fokus. Projektet i Vikhem är J+S Projektutvecklings första projekt som utvecklas i egen regi och kommer att genomföras som bostadsrätt. Målsättningen är att säljstarta under våren 2020.

För J+S Projektutveckling pågår även andra uppdrag. Tvåhundra bostadsrätter i Limhamn för ELF Development, stadsutveckling av Västerbro genom Hifab för Lunds kommun, stadsutveckling i Berga för Castellum i Helsingborg och stadsutveckling av stationsområdet för Jernhusen i Ängelholm. 


– Vi är stolta över att ha fått förtroendet av Staffanstorps kommun att utveckla den viktiga fastigheten mitt i Vikhem, precis vid torget. Vi ser fram emot att, tillsammans med våra danska arkitekter JJW Arkitekter, skapa ett profilprojekt i Vikhem, som sticker ut både med sin utformning och eleganta skifferfasader. Vi planerar för attraktiva lägenheter med fina balkonger i rätt väderstreck och effektiva radhus med lagom stor trädgård. Förutom bra bostäder kommer det också att finnas plats för mindre verksamheter precis i anslutning till torget. Vår ambition är att skapa mer bra livskvalitet för alla som vill bo i Staffanstorp.

Vikhem i Staffanstorp
”Vikhemsområdet ligger i södra delen av Staffanstorps tätort. Här har du nära till landets bästa skolor, badhus, service, idrottsplatser, koloniområde och bussförbindelser till Malmö och Lund. Vikhem kommer bli en ny del av Staffanstorp där alla invånare ges möjlighet till ytterligare livskvalitet; strosa i motionsspåret, fika på torget eller leka i parken med mera. Med tiden kommer Vikhem att bidra med upp till tvåtusen nya invånare.” Utdrag kommunens hemsida.

Kontakta oss för ytterligare information:

Claes Jeppsson,
J+S Projektutveckling
Tel: 070-20 55 125
E-post: claes.jeppsson@jsprojektutveckling.se

Håkan Samuelsson, J+S Projektutveckling

Tel: 070-52 00 923

E-post: hakan.samuelsson@jsprojektutveckling.se

www.jsprojektutveckling.se


Kort om J+S Proje
ktutveckling och JJW arkitekter

J+S Projektutveckling är ett fristående projektutvecklingsbolag med bostadsfokus som skapar och förverkligar bra boende och attraktiva livsmiljöer. Företaget är bildat av Claes Jeppsson och Håkan Samuelsson som båda har en lång och bred erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen med fokus på stads- och bostadsutveckling i Öresundsregionen. J+S Projektutveckling utvecklar lönsamma och hållbara fastighetsprojekt både i egen regi och i partnerskap med andra.

J+S Projektutveckling arbetar tillsammans med JJW även i bostadsprojektet Kajkanten i Limhamn. Läs mer om J+S Projektutveckling på www.jsprojektutveckling.se.

JJW Arkitekter är ett arkitektkontor med bred verksamhet och omkring 75 medarbetare, i huvudsak arkitekter, inredningsarkitekter och landskapsarkitekter. Utöver de grundläggande yrkesmässiga kompetenserna besitter medarbetarna en mängd specialkompetenser inom bland annat DNGB (internationell hållbarhetscertifiering), livscykelanalys, brukardialog, processledning, byggledning med mera. Företaget har en bred erfarenhet inom bostäder och stadsutveckling och är dessutom vitt kända för sina skolor och kunskaper inom vårdbyggande.

I Sverige jobbar JJW bl.a. tillsammans med J+S Projektutveckling i bostadsprojektet Kajkanten i Limhamn.