Jeppsson + Samuelsson Projektutveckling AB
Davidshallstorg 3
211 45 Malmö

E-post: info@jsprojektutveckling.se

Claes Jeppsson
Claes JeppssonDelägare
Tel: +46 70 20 55 125
E-post: claes.jeppsson@jsprojektutveckling.se

Civilingenjör MSc + Ekonomi
MKB Fastighets AB, Ny- och Ombyggnadschef 2014-15.
Veidekke Bostad, Regionchef mm 2005-14
Skanska, div avd, Projektchef, projektutvecklare mm 1997-2005.
Banverket, Projektingenjör 1994-96

Håkan Samuelsson
Håkan SamuelssonDelägare
Tel: +46 705 200 923
E-post: hakan.samuelsson@jsprojektutveckling.se

Civilingenjör MSc
Riksbyggen, Regionchef 2006-15
Veidekke Bostad, Affärsutvecklare 2005-06
Växjö kommun, Projektledare 2003-04
JM. Projektledare, kontorschef, avdelningschef mm 1995-2003

Malin Norberg
Malin NorbergBrf-administratör
Tel: 0733-94 91 97
E-post: malin.norberg@jsprojektutveckling.se

Jur. kand. + handelsrätt
PEAB. Brf-administratör (vik) 2017
Veidekke Bostad. Brf-administratör. 2013-16
JM. Brf-administratör, ekonomisk förvaltare mm. 2006-13
Proffice. Konsult inom juridik, ekonomi, administration. 1997-2006
Polisnotarie, tingsnotarie mm. 1995-97