Project Description

Projektet Amiralsstaden är ett samarbete mellan kommunala förvaltningar, fastighetsägare och andra lokala intressenter.  Vi har deltagit i team JJW som är ett av tre parallella arkitektteam med uppdrag i en sk idéverkstad tillsammans med intressenterna, där idéverkstaden är en del i ett tidigt skede av stadsutvecklingen. Mer om Amiralsstaden här.