Project Description

Kommunal projektledare för ny central stadsdel vid Växjösjön som omvandlades från reningsverk till tät trädgårdsstad. Totalt ca 350 bostäder med olika upplåtelseformer för tiotalet byggherrar.