Project Description

Uppdrag för Kommunstyrelsen i Malmö stad att göra en helhetsanalys av bostadssituationen för svaga grupper på bostadsmarknaden och föreslå åtgärder för att förändra struktur och arbetssätt.

Initiera och stödja arbetet med att få fram fler bostäder för svaga grupper på bostadsmarknaden och därmed minska antalet hemlösa och kommunens kostnader för hemlöshet.