Project Description

Projektutveckling och förverkligande av ett omvandlingsprojekt på gamla fängelseområdet i Växjö till ett bostadsområde.  Ombyggnad av befintliga byggnader och komplettering med nyproduktion. Ca 120 bostäder.