Project Description

J+S hade uppdrag som kommunens projektledare för att samordna en stadsutveckling med förtätning inom forskningsområdet i Lund med både lokaler och bostäder. J+S fick uppdraget då beslutet om ny spårväg togs för att planera, samordna och leda fastighetsägares och kommunens intressen, under 2017 – 2019. Mer om projektet kan du hitta på Lunds kommuns hemsida.