Project Description

Omvandling av Margretedals industriområde till en ny attraktiv stadsdel i centrala Lund. Projektutveckling och genomförande i samarbete mellan privata och kommunala byggherrar. Totalt ca 400 bostäder med bostadsrätt och hyresrätt, varav Lunna töser ca 150.