Project Description

Projektutveckling och genomförande av radhus och punkthus med fin havsutsikt. Punkthuset är en av områdets tydligaste profilbyggnader. Totalt 36  radhus och 34 lägenheter