Project Description

Västerbro – den nya stadsdelen väster om järnvägen i Lund! Uppdraget västerbro verkade J+S som Lunds kommuns projektledare, tillsammans med ett kommunalt team och ca 25 fastighetsägare och planerade för den komplexa omvandlingen av ett centralt 60 ha stort verksamhetsområde för att bli en framtida ny innerstad. Projektet fick tidigt namnet Västerbro och ska få en mix av bostäder, service och arbetsplatser. Området kommer inrymma ca 3 900 nya bostäder. Uppdraget hade J+S fram tom dec 2019 genom ett ramavtal som Hifab tilldelats 2016. De första detaljplanerna kom igång 2020.

J+S hade även rollen som processledare för Västerbro i City Lab Action 2017. Håkan Samuelsson blev 2019 certifierad Citylabsamordnare.

Västerbro blev nominerat till det hedersamma Planpriset 2019 som ges ut av Sveriges Arkitekter med motiveringen:

“Juryn vill lyfta fram det proaktiva arbetssättet, viljan att hitta nya lösningar inom och bortom ramen för tillgängliga planeringsinstrument, liksom det uppföljande arbetet med en handlingsplan som följs upp vart femte år av exploateringsledare, plan- och bygglovshandläggare och fastighetsägare.”

Det finns mer om Västerbro på Lunds kommuns hemsida.