Project Description

Projektutveckling av ett student- och ungdomsområde med fokus på gemenskap och samutnyttjande. Totalt ca 150 små radhus och lägenheter med bostadsrätt i tre etapper.