Project Description

Deltagande i Lunds kommuns planering och utveckling av de första etapperna i Södra Råbylund. Utveckling och genomförande i dialog med kommunen som övergripande projekt- och exploateringsledare. 47 radhus med bostadsrätt  i två etapper.