Project Description

Stadsutveckling i Kirseberg, Malmö

J+S Projektutveckling har i uppdrag av Jernhusen att delta som bostadsutvecklare i utvecklingen av Jernhusens f.d. depåområde i Kirseberg, som kommer att marknadsföras som Lokstallarna. Området ska omvandlas till ett stationsnära bostadsområde med inslag av verksamheter och service och kommer att bygga ihop Kirseberg med Malmös stadskärna.  Uppdraget är i tidigt utrednings- och planeringsskede.