Project Description

Omvandling av ett f.d. industriområde till ett attraktivt bostadsområde med havsutsikt. Projektutveckling, sanering och genomförande i nära samarbete mellan byggherrar och Burlövs kommun. Ca 150 nya bostäder med bostadsrätt och äganderätt.