Jeppsson + Samuelsson Projektutveckling AB

Jeppsson + Samuelsson Projektutveckling är ett fristående projektutvecklingsbolag med ambition att vara en kreativ och positiv kraft inom stadsutveckling och bostadsutveckling i regionen. I bolaget finns lång och bred erfarenhet i bygg och fastighetsbranschen i Skåne och Öresundsregionen vilket borgar för en djup lokalkunskap och ett starkt engagemang för regionens utveckling.

Vår ambition
Vi vill bidra till en positiv utveckling i regionen genom hållbar stads- och bostadsutveckling. Genom att ta tillvara platsens potential förverkligar vi bra boende och attraktiva livsmiljöer för fler. Vi arbetar i partnerskap med andra, som konsult och i egen regi.

Affärsidé
Vi är ett fristående projektutvecklingsföretag med bostadsfokus som, i partnerskap och egen regi, skapar värden genom att förverkliga attraktiva livs- och boendemiljöer i stadsdelar, kvarter och på enskilda fastigheter.

Kompetens och erfarenheter
Sammantaget kan Jeppsson + Samuelsson Projektutveckling erbjuda över 50 års bred erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen från såväl privat som offentlig verksamhet och med speciellt fokus på stads- och bostadsutveckling.

Som fristående projektutvecklare har vi möjlighet att sätta samman det bästa teamet, i ett strategiskt partnerskap, för projektets bästa. Vi har kunskap och erfarenhet av att arbeta både med stora stadsutvecklingsprojekt och stora och små bostadsprojekt.

I bostadsprojekt kan vi välja upplåtelseform efter marknadssituationen och arbetar både som konsult och med projekt som initieras och finansieras av oss själva.

Vi är fristående
Jeppsson + Samuelsson Projektutveckling är en helt fristående aktör inom bygg- och fastighetsbranschen och har därmed möjlighet att ha kundens och projektets bästa helt i fokus. Vi har inga tvingande kopplingar till entreprenörer, fastighetsförvaltare eller konsultföretag.

Våra primära kompetensområden är inom stads- och projektutvecklingsprocessen, affärs- och marknadskunskap, ledarskap och lång erfarenhet vilket ger en möjlighet att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Genom vår kunskap, erfarenhet och vårt nätverk kan vi göra de långa processerna kortare.

Vi arbetar i partnerskap
Med projektets och kundernas bästa i fokus sätter vi samman det mest lämpade teamet för varje tillfälle.

Under projektets gång kompletterar vi teamet med kunskap och resurser inom arkitektur och projektering, inom produktion och långsiktig fastighetsförvaltning och fastighetsägande. Genom att bjuda in rätt partner i rätt tid skapar vi även en flexibilitet att följa eller påverka marknadens utveckling.

Vi förverkligar
Jeppsson + Samuelsson Projektutveckling har kompetens, erfarenhet och resurser för samtliga projektskeden. Allt från att skapa och utveckla projektidéer i tidiga skeden och driva planprocessen till att projektleda produktutformning och genomföra fastighetsprojekt i större och mindre skala.

Vi är fristående

Jeppsson + Samuelsson Projektutveckling är en helt fristående aktör inom bygg- och fastighetsbranschen och har därmed möjlighet att ha kundens och projektets bästa helt i fokus. Vi har inga tvingande kopplingar till entreprenörer, fastighetsförvaltare eller konsultföretag.

Våra primära kompetensområden är inom stads- och projektutvecklingsprocessen, affärs- och marknadskunskap, ledarskap och lång erfarenhet vilket ger en möjlighet att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Genom vår kunskap, erfarenhet och vårt nätverk kan vi göra de långa processerna kortare.

Vi arbetar i partnerskap

Jeppsson + Samuelsson Projektutveckling är specialiserade på projektutveckling av stora och små projekt. Vi vet att projektutveckling är en komplex process med långa ledtider. Vi vill alltid sätta projektets och kundernas bästa i fokus utan att vara låsta och har därför valt att arbeta med strategiska partners. Därigenom kan vi sätta samman det mest lämpade teamet för varje tillfälle i processen. Genom att bjuda in rätt partner i rätt tid skapar vi även en flexibilitet att följa eller påverka marknadens utveckling. Våra samarbetspartners är också i flera fall våra kunder, som t ex entreprenadföretag, fastighetsägare och investerare.

 

Vi förverkligar

Vi skapar och utvecklar projekt från tidiga skeden, tillsammans med kunder, partners och kommuner.
Vi förverkligar projektidéer i samverkan, initierade av andra eller oss själva.
Vi är en erfaren och effektiv inhyrd projektutvecklingsavdelning.