J+S-nytt: Sommarhälsning från J+S
kajkanten-babord
Ny adress och glad sommar!
Vi önskar glad sommar och passar på att ge en kort information om vad som pågår i vårt bolag.

Efter några år på EC Södertull är det dags för en helt egen adress vilket blir Davidshallstorg 3 i Malmö. Det är en trevlig liten lokal mitt bland alla mysiga restauranger på Davidhalls torg. Välkommen in på en kopp kaffe!

Under våren har vi tillsammans med ELF Development fokuserat på att förvärva mark för fler gemensamma projekt i Skåne. Flera anbud har lämnats och vi finns fortfarande med i flera spännande processer i Malmö, Lund och Helsingborg. Ambitionen är att ta in flera nya bra projekt under hösten - så alla tips är välkomna. Gärna sådana som har färdig detaljplan.

Vi börjar med att hålla det nya kontoret stängt under hela 4 veckor och är tillbaka den 16 augusti.

Ha en skön sommar!

Claes, Håkan och Malin
Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling
Kajkanten-styrbord
Kajkanten, Limhamn – Malmö
Samarbetet med danska ELF Development pågår i alla tre etapperna. Första (Styrbord) med 67 lägenheter är slutsåld och inflyttad. Produktionen för den andra (Babord) med 54 lägenheter rullar enligt plan med Serneke som entreprenör. Inflyttning nästa sommar. Arkitekt för dessa två etapper är danska JJW Arkitekter, Köpenhamn. För den sista etappens (Karnaphuset) 70 lägenheter är det danska CF Møller som är arkitekt. Försäljningen pågår sedan maj och detaljprojektering startar efter semestern. Byggstart för entreprenören Tornstaden i höst. För de tre etapperna är Våningen och Villan mäklare och Stefan Klemt byggledare. Se även Kajkantens hemsida.
 
Staffanstorp-vikhem
Vikhems Torg, Staffanstorp
Tillsammans med vår projektpartner YCAP har vi bildat det gemensamma projektbolaget Vikhems Torg. Projektet innehåller 12 radhus med äganderätt och 23 lägenheter för brf Vikhems Torg. Designen står JJW Arkitekter, Köpenhamn för. Marken förvärvades av kommunen i juni och de 12 radhustomterna är sålda. Vår samarbetspartner Svensk Husproduktion kan därför börja produktionen under hösten. För bostadsrättsföreningen Vikhems Torg är det entreprenören Thage som bygger. Bygglovet vann laga kraft 14 juli! Vår mäklare Bjurfors har redan 21 förhandsavtal undertecknade. Projekteringen börjar efter sommaren och vår partner Stefan Klemt är byggledare.
J+S_logga
Andra aktuella projekt för oss
Rundgången, Helsingborg
För vår beställare Castellum har vi sedan flera år tillbaka drivit frågor i det tidiga skedet för stadsomvandlingen norr om Kullavägen och söder om Rundgången, tillsammans med Castellum liksom andra fastighetsägare och Helsingborgs stad. Projektet kallas nu Rundgången. Under våren har en projektorganisation skapats, staden förvärvat en strategiskt viktig fastighet och kvartersstrukturen för området kommit på plats.
Stationsområdet, Ängelholm
På uppdrag av Jernhusen driver vi planfrågorna för deras mark i den spännande utvecklingen av stationsområdet. Efter många turer fram och tillbaka är det nu dags för granskning av detaljplanen efter sommaren.

J+S_logga
Skicka mail till: info@jsprojektutveckling.se
Adressen är (NY): Davidhallstorg 3, Malmö
Besök vår hemsida: jsprojektutveckling.se

®Jeppson + Samuelsson Projektutveckling AB, 2021
J+S_logga