J+S Projektutveckling får sin första markanvisning

Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling har fått en markanvisning tilldelad för utveckling av bostäder i Vikhem, Staffanstorps kommun. Totalt omfattar projektet 28 bostäder, både radhus och lägenheter, med en attraktiv arkitektur. Projektförslaget är utvecklat tillsammans med de danska arkitekterna JJW Arkitekter och projektet planeras att säljstartas under våren 2020. Detta är J+S Projektutvecklings första bostadsprojekt som utvecklas i [...]