I våra projekt

Som projektutvecklare arbetar vi i skärningen mellan arkitektur, marknad, teknik, ekonomi och stadsbyggnad. Detta ger både möjligheter och ett ansvar. Vi vill att alla våra projekt ska förverkligas och finnas kvar länge. Många lever i och runt våra byggnader och blir påverkade av det vi är med att skapa.

Därför utgår våra projekt från en sund kombination av god arkitektur och bra funktioner och framtidssäkras genom hållbara val som ger rätt ekonomi både för kunder och alla andra involverade. Vi strävar efter en attraktiv vardagsarkitektur som ger bra funktioner och underlättar livet i och runt husen. Genom att arbeta med individuella koncept kan vi göra varje projekt unikt med sund ekonomi

Genom att inte bara följa de senaste trenderna håller både byggnader och livet mellan dem över tid och ger både byggnader och människor möjlighet att åldras med värdighet.

Stadsutveckling i Kirseberg

Stadsutveckling i Kirseberg, Malmö J+S Projektutveckling har i uppdrag av Jernhusen att delta som bostadsutvecklare i utvecklingen av Jernhusens f.d. depåområde i Kirseberg, som kommer att marknadsföras som Lokstallarna. Området ska omvandlas till ett stationsnära bostadsområde med inslag av verksamheter och service och kommer att bygga ihop Kirseberg [...]

Stadsomvandling i Ringstorp, Helsingborg

Stadsomvandling i Ringstorp, Helsingborg J+S Projektutveckling har i uppdrag av fastighetsbolaget Castellum att, som projektutvecklare, leda omvandlingen av Castellums industrifastigheter längs Kullavägen i Helsingborg till ett modernt, hållbart och attraktivt bostadsområde. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kommunens förvaltningar och omfattar ett planprogram för området och nya detaljplaner.  [...]

Stadshallen i Lund

Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling hade i uppdrag att delta i utvecklingen av Stadshallen i Lund till en ny modern mötesplats för kommunen, näringslivet och Lundaborna. I uppdraget verkade vi som projektutvecklare för fastigheten tillsammans med beställaren, Lunds kommuns Serviceförvaltning. Projektet har nu lämnat planeringsstadiet. Mer om Stadshallen   Kontakt: Håkan [...]