I våra projekt

Som projektutvecklare arbetar vi i skärningen mellan arkitektur, marknad, teknik, ekonomi och stadsbyggnad. Detta ger både möjligheter och ett ansvar. Vi vill att alla våra projekt ska förverkligas och finnas kvar länge. Många lever i och runt våra byggnader och blir påverkade av det vi är med att skapa.

Därför utgår våra projekt från en sund kombination av god arkitektur och bra funktioner och framtidssäkras genom hållbara val som ger rätt ekonomi både för kunder och alla andra involverade. Vi strävar efter en attraktiv vardagsarkitektur som ger bra funktioner och underlättar livet i och runt husen. Genom att arbeta med individuella koncept kan vi göra varje projekt unikt med sund ekonomi

Genom att inte bara följa de senaste trenderna håller både byggnader och livet mellan dem över tid och ger både byggnader och människor möjlighet att åldras med värdighet.

Ideon och Medicon Village i Lund

J+S hade uppdrag som kommunens projektledare för att samordna en stadsutveckling med förtätning inom forskningsområdet i Lund med både lokaler och bostäder. J+S fick uppdraget då beslutet om ny spårväg togs för att planera, samordna och leda fastighetsägares och kommunens intressen, under 2017 - 2019. Mer om projektet [...]