Jeppsson + Samuelsson Projektutveckling AB

Jeppsson + Samuelsson Projektutveckling är ett fristående projektutvecklingsbolag med bred och lång erfarenhet.  Vi skapar och förverkligar lönsamma bostads- och stadsutvecklingsprojekt i partnerskap.

Vi skapar och förverkligar egna och andras projekt. Genom att vi är fristående kan vi alltid ha kunder och projekt i centrum och sätta samman det bästa teamet för varje projekt.

Vi är fristående

Jeppsson + Samuelsson Projektutveckling är en helt fristående aktör inom bygg- och fastighetsbranschen och har därmed möjlighet att ha kundens och projektets bästa helt i fokus. Vi har inga tvingande kopplingar till entreprenörer, fastighetsförvaltare eller konsultföretag.

Våra primära kompetensområden är inom stads- och projektutvecklingsprocessen, affärs- och marknadskunskap, ledarskap och lång erfarenhet vilket ger en möjlighet att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Genom vår kunskap, erfarenhet och vårt nätverk kan vi göra de långa processerna kortare.

Vi arbetar i partnerskap

Jeppsson + Samuelsson Projektutveckling är specialiserade på projektutveckling av stora och små projekt. Vi vet att projektutveckling är en komplex process med långa ledtider. Vi vill alltid sätta projektets och kundernas bästa i fokus utan att vara låsta och har därför valt att arbeta med strategiska partners. Därigenom kan vi sätta samman det mest lämpade teamet för varje tillfälle i processen. Genom att bjuda in rätt partner i rätt tid skapar vi även en flexibilitet att följa eller påverka marknadens utveckling. Våra samarbetspartners är också i flera fall våra kunder, som t ex entreprenadföretag, fastighetsägare och investerare.

 

Vi förverkligar

Jeppsson + Samuelsson Projektutveckling skapar och utvecklar projekt från tidiga skeden, tillsammans med kunder, partners och kommuner.
Vi förverkligar projektidéer i samverkan, initierade av andra eller oss själva.
Vi är en erfaren och effektiv inhyrd projektutvecklingsavdelning.

 

Stadsutveckling i Kirseberg

Stadsutveckling i Kirseberg, Malmö

J+S Projektutveckling har i uppdrag av Jernhusen att delta som bostadsutvecklare i utvecklingen av Jernhusens f.d. depåområde i Kirseberg, som kommer att marknadsföras som Lokstallarna. Området ska omvandlas till ett stationsnära bostadsområde med inslag av verksamheter och service och kommer att bygga ihop Kirseberg med Malmös stadskärna.  Uppdraget är i tidigt utrednings- och planeringsskede.

Stadsomvandling i Ringstorp, Helsingborg

Stadsomvandling i Ringstorp, Helsingborg

J+S Projektutveckling har i uppdrag av fastighetsbolaget Castellum att, som projektutvecklare, leda omvandlingen av Castellums industrifastigheter längs Kullavägen i Helsingborg till ett modernt, hållbart och attraktivt bostadsområde. Arbetet bedrivs i nära samarbete med kommunens förvaltningar och omfattar ett planprogram för området och nya detaljplaner.  I uppdraget ingår även samordning med grannfastighetsägare. Planområdet kan innehålla närmare 1000 bostäder, lokaler och service. Uppdraget är i tidigt utrednings- och planeringsskede. Beslut om start av detaljplan tas under 2022.