Utvecklingsuppdrag för Brf Paviljongen

september 28 2023
jeppsson-samuelsson
Event Image
Brf Paviljongen, som äger och driver livsstilskonceptet Viktoria Park i Limhamn har valt att samarbeta med J+S Projektutveckling för en utveckling av fastigheten genom förtätning och omvandling av befintliga byggnader. Vi ser fram emot ett gott samarbete i den spännande processen att utveckla en av Malmös mest ikoniska fastigheter.

Samarbetet med ALFA Development utvecklas

augusti 28 2023
jeppsson-samuelsson
Event Image
Det framgångsrika samarbete mellan J+S Projektutveckling och ALFA Development fortsätter även efter avslutningen av de tre projekten i Limhamns Sjöstad, Brf Styrbord, Brf Babord och Karnaphuset. Vi har nu tecknat ett övergripande samarbetsavtal som omfattar ackvisition och genomförande av nya projekt och att etablera ALFA Development långsiktigt på den skånska bostadsmarknaden Vi tackar för förtroendet.

Inflyttning Radhus i Vikhem

september 28 2022
jeppsson-samuelsson
Event Image
Under sommaren 2022 har äntligen 12 nöjda familjer kunnat flytta in i sina nya radhus med friköpta tomter på Vikhems bygata i Staffanstorp. Radhusen är 108 kvm stora i två plan. Den eleganta fasaden i skiffer med grå plåtdetaljer samspelar med Brf Vikhems torg och ramar in torget där Vikhems bygata korsar Vikhemsvägen. Radhusen är utvecklade och uppförda av J+S Projektutveckling i samarbete med Ycap och med Svensk Husproduktion som byggentreprenör.

Inflyttning Brf Babord

juni 09 2022
jeppsson-samuelsson
Event Image
Den 9 juni 2022 började de första köparna att flytta in i sina nya lägenheter i Brf Babord på Limhamns stationsväg i Limhamns Sjöstad. Projektet är beläget precis vid kajkanten, så nära havet man kan komma i området. De 54 bostäderna består av 2-5 rumslägenheter och gathus i två plan. De stora balkongerna i glas och nötbrun eloxerad plåt står fint mot det rödbruna teglet och ger ett både stabilt och elegant intryck. Projektet är utvecklat av J+S Projektutveckling på uppdrag ALFA Development och med Serneke som byggentreprenör.

Första spadtag på Vikhems Torg

januari 28 2022
jeppsson-samuelsson
Event Image

Den 20:e januari 2022 klockan 12 var det första spadtag! Trots kyla och blåst var det många som anslöt till en enkel markering av starten för Brf Vikhems Torg. På plats fanns projektets olika aktörer, närmsta grannen, restarauratören och många av dem som ska bo i husen.Projektledare Håkan Samuelsson hälsade alla välkomna och berättade om projektets tillkomst och framtid.

För fem år sedan, 2017, började Claes Jeppsson och Håkan Samuelsson i J+S Projektutveckling att diskutera en markanvisning i Vikhem. År 2018 presenterades skisser av danska arkitekten JJW Arkitekter på 14 radhus och ett flerbostadshus som en helhet och 2019 delades dessa upp i två projekt då mäklaren Bjurfors komin i arbetet. Med uppdelningen 12 äganderätter för radhusen och en nybildad bostadsrättsförening skrevs avtal med Staffanstorps kommun. I samverkan med Svensk Husproduktion utvecklades radhusen vidare under 2020 och tillsammans med YCAP brf-projektet. YCAP och J+S äger gemensamt projektbolaget Vikhems Torg AB - som driver projektet.

Efter projektering och ansökningarn om bygglov startade försäljningen våren 2021 och under ledning av byggprojektledaren handlades byggentreprenören Thage upp. Försäljningen gick bra och vi kund köpa marken för att start detaljprojektering och markarbeten. Under 2021 handlades bank upp för Brf Vikhems Torg och strax före jul var Swedbank klar som finsnierande bank för brf. Direkt efter spadtaget ska området inhängnas och markarbeten börja. Om drygt ett år är det planerat för inflyttning. Läst mer VIKHEMS TORG

Första spadtaget för Karnaphuset

december 29 2021
jeppsson-samuelsson
Event Image
Förra veckan nådde vi en viktig milstolpe för Kajkanten. För sista gången satte vi spaden i marken och firade byggstarten av Kajkantens tredje och sista etapp, KARNAPHUSET. Både utvecklare, entreprenör, mäklare, representanter från kommunen samt en stor grupp förväntansfulla köpare i KARNAPHUSET och framtida grannar från Styrbord var på plats under dagen som firades med trevligt snack, tal och det symboliska första spadtaget. Tack till alla som närvarade under firandet av KARNAPHUSET! Inflyttning för de nya ägarna i Brf KARNAPHUSETs lägenheter och gathus är planerad till första kvartalet 2024. Drömmer du också om en ljus bostad med eleganta, nordiska material och siktlinjer över havet och fina omgivningar i Limhamns Sjöstad? Läs då mer om KARNAPHUSET!

Snart slutsålt i Vikhems Torg

juni 27 2021
jeppsson-samuelsson
Event Image
Efter en succeartad säljstart av lägenheterna i Brf Vikhems Torg i april är redan 19 av de 23 lägenheterna sålda och intresset för de sista lägenheterna är fortsatt stort. De 12 friköpta radhusen i projektet säljstartades  under vintern och intresset har varit stort även för dessa och samtliga är sålda. I Vikhems Torg skapar vi bostäder som har det lilla extra i design och arkitektur, givetvis kombinerat med bra planlösningar för ett enkelt och bekvämt liv. Projektet inramar torget mitt på Vikhems Bygata med sina karakteristiska gråsvarta skifferfasader. Projektet är utformat av J+S Projektutveckling i samarbete med det danska arkitektkontoret JJW Arkitekter och genomförs i i partnerskap med YCAP

Snart säljstart i Vikhems Torg

november 27 2020
jeppsson-samuelsson
Event Image

I Vikhems Torg skapar vi hållbara bostäder som har det lilla extra i design och arkitektur, givetvis kombinerat med bra planlösningar för ett enkelt och bekvämt liv. Projektet inramar torget mitt på Vikhems Bygata med sina karakteristiska gråsvarta skifferfasader. 

Projektet är utformat av J+S Projektutveckling i samarbete med det danska arkitektkontoret JJW Arkitekter och genomförs i i partnerskap med YCAP.

JJW arbetar efter mottot; ”Saerliggörelse av det almindelige”, som ungefär innebär att ”göra något speciellt av det vardagliga”. I Vikhems torg tar detta sig uttryck i att vi använder ett fåtal robusta och naturliga material som skiffer och trä, som åldras vackert och kräver ett minimum av underhåll.

Bostäder med vackra utblickar och  de flesta uteplatser och balkonger i söder och väster ger fina möjligheter att njuta av utelivet med nära och kära.

Vikhems Torg omfattar 12 friköpta radhus och 23 lägenheter i en bostadsrättsförening. De tolv radhusen byggs i samarbete med LB Hus som delar projektets visioner och har lång erfarenhet av att bygga hållbara bostäder med nöjda kunder.

Mäklare för projektet är Bjurfors. Du hittar mer om radhusen här och om lägenheterna här.

Byggstart av Kajkantens etapp 2

juni 25 2020
jeppsson-samuelsson
Event Image
Efter en bra säljstart i mitten av mars har försäljningen rullat på och byggstart är beslutad. Under juni månad har sponten slagits och efter semestern påbörjas schaktarhetena. Inflyttning är planerad till sommaren 2022. Visningslägenheten är öppen som vanligt varje söndag 11-12. Välkommen.

J+S Projektutveckling får sin första markanvisning

september 24 2019
jeppsson-samuelsson
Event Image

Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling har fått en markanvisning tilldelad för utveckling av bostäder i Vikhem, Staffanstorps kommun. Totalt omfattar projektet 28 bostäder, både radhus och lägenheter, med en attraktiv arkitektur. Projektförslaget är utvecklat tillsammans med de danska arkitekterna JJW Arkitekter och projektet planeras att säljstartas under våren 2020.

Detta är J+S Projektutvecklings första bostadsprojekt som utvecklas i egen regi.

Bildtext: Tidig illustration av projektet i Vikhem, med ett flerbostadshus i fyra våninghar och radhus i spännande arkitektur runt Vikhems centrala torg.

J+S Projektutveckling har varit verksamma sedan 2016 och ägs och drivs av Claes Jeppsson och Håkan Samuelsson som tillsammans har lång och bred erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen från såväl privat som offentlig verksamhet och med speciellt fokus på stads- och bostadsutveckling. Som fristående projektutvecklare arbetar J+S Projektutveckling alltid med kundernas och projektets bästa i fokus. Projektet i Vikhem är J+S Projektutvecklings första projekt som utvecklas i egen regi och kommer att genomföras som bostadsrätt. Målsättningen är att säljstarta under våren 2020.

För J+S Projektutveckling pågår även andra uppdrag. Tvåhundra bostadsrätter i Limhamn för ELF Development, stadsutveckling av Västerbro genom Hifab för Lunds kommun, stadsutveckling i Berga för Castellum i Helsingborg och stadsutveckling av stationsområdet för Jernhusen i Ängelholm.

– Vi är stolta över att ha fått förtroendet av Staffanstorps kommun att utveckla den viktiga fastigheten mitt i Vikhem, precis vid torget. Vi ser fram emot att, tillsammans med våra danska arkitekter JJW Arkitekter, skapa ett profilprojekt i Vikhem, som sticker ut både med sin utformning och eleganta skifferfasader. Vi planerar för attraktiva lägenheter med fina balkonger i rätt väderstreck och effektiva radhus med lagom stor trädgård. Förutom bra bostäder kommer det också att finnas plats för mindre verksamheter precis i anslutning till torget. Vår ambition är att skapa mer bra livskvalitet för alla som vill bo i Staffanstorp.

Vikhem i Staffanstorp ”Vikhemsområdet ligger i södra delen av Staffanstorps tätort. Här har du nära till landets bästa skolor, badhus, service, idrottsplatser, koloniområde och bussförbindelser till Malmö och Lund. Vikhem kommer bli en ny del av Staffanstorp där alla invånare ges möjlighet till ytterligare livskvalitet; strosa i motionsspåret, fika på torget eller leka i parken med mera. Med tiden kommer Vikhem att bidra med upp till tvåtusen nya invånare.” Utdrag kommunens hemsida.

Kontakta oss för ytterligare information: Claes Jeppsson, J+S Projektutveckling Tel: 070-20 55 125 E-post: claes.jeppsson@jsprojektutveckling.se

Håkan Samuelsson, J+S Projektutveckling

Tel: 070-52 00 923

E-post: hakan.samuelsson@jsprojektutveckling.se www.jsprojektutveckling.se

Kort om J+S Projektutveckling och JJW arkitekter

J+S Projektutveckling är ett fristående projektutvecklingsbolag med bostadsfokus som skapar och förverkligar bra boende och attraktiva livsmiljöer. Företaget är bildat av Claes Jeppsson och Håkan Samuelsson som båda har en lång och bred erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen med fokus på stads- och bostadsutveckling i Öresundsregionen. J+S Projektutveckling utvecklar lönsamma och hållbara fastighetsprojekt både i egen regi och i partnerskap med andra.

J+S Projektutveckling arbetar tillsammans med JJW även i bostadsprojektet Kajkanten i Limhamn. Läs mer om J+S Projektutveckling på www.jsprojektutveckling.se.

JJW Arkitekter är ett arkitektkontor med bred verksamhet och omkring 75 medarbetare, i huvudsak arkitekter, inredningsarkitekter och landskapsarkitekter. Utöver de grundläggande yrkesmässiga kompetenserna besitter medarbetarna en mängd specialkompetenser inom bland annat DNGB (internationell hållbarhetscertifiering), livscykelanalys, brukardialog, processledning, byggledning med mera. Företaget har en bred erfarenhet inom bostäder och stadsutveckling och är dessutom vitt kända för sina skolor och kunskaper inom vårdbyggande.

I Sverige jobbar JJW bl.a. tillsammans med J+S Projektutveckling i bostadsprojektet Kajkanten i Limhamn.