Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling har anställt Malin Norberg som Bostadsrättsadministratör. Malin är juristutbildad och har långvarig erfarenhet av bildande och adminstration av bostadsrättsföreningar i nyproduktion från bl. a JM och Veidekke Bostad. Malin började i april och har följande kontaktuppgifter.

Tfn: 0733-94 91 97

Epost: Malin.norberg@jsprojektutveckling.se