Project Description

J+S Projektutveckling har i uppdrag av Jernhusen att utveckla Jernhusens fastigheter i anslutning till Ängelholms station. Fastigheterna ska omvandlas från dagens markparkering till att ge möjlighet att bygga nya moderna bostäder, ett nytt kommunhus och parkeringshus i anslutning till stationen.