Project Description

Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling hade i uppdrag att delta i utvecklingen av Stadshallen i Lund till en ny modern mötesplats för kommunen, näringslivet och Lundaborna. I uppdraget verkade vi som projektutvecklare för fastigheten tillsammans med beställaren, Lunds kommuns Serviceförvaltning. Projektet har nu lämnat planeringsstadiet. Mer om Stadshallen

 

Kontakt:

Håkan Samuelsson, hakan.samuelsson@jsprojektutveckling.se, 070-520 09 23