Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling har fått i uppdrag är att tillsammans med danska ELF Development och JJW Arkitekter utveckla och genomföra ett bostadsprojekt i Limhamns Sjöstad. Totalt omfattar projektet cirka 200 bostadsrätter i tre etapper. Säljstart för etapp ett i beräknas till tidig höst 2017. Byggrätten för bostäder på cirka 20 000 kvm har förvärvats av det danska väletablerade fastighetsbolaget ELF Development A/S som därmed gör entré på den svenska fastighetsmarknaden.

Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling är nya aktörer i Skåne. Bolaget ägs och drivs av Claes Jeppsson och Håkan Samuelsson som tillsammans har över 50 års bred erfarenhet av bygg- och fastighetsbranschen från såväl privat som offentlig verksamhet och med speciellt fokus på stads- och bostads-utveckling. Som fristående projektutvecklare har Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling möjlighet att skapa nya allianser som gynnar utvecklingen i regionen. Claes Jeppsson: – Vi är stolta över att ha fått förtroendet av ELF Development och ser fram emot att skapa ett riktigt bra projekt i Limhamns Sjöstad tillsammans med ELF, JJW och andra partners.  Genom samarbetet med ELF Development och JJW introducerar vi nya aktörer och nya arbetssätt för att ska fler bostäder och bättre stadsmiljöer i Skåne. Tillsammans med JJW är vi  involverade i utvecklingen av Amiralstaden i Malmö och har även uppdrag åt Lunds kommun med utvecklingen av Öresundsvägens utvecklingsområde och Ideon.

Vid kajkanten i Limhamn ELF Development har under senhösten 2016 förvärvat den aktuella byggrätten, fastighetsindelad i tre fastigheter, av det svenska bostadsutvecklingsföretaget BONAVA. Fastigheterna, som ligger närmast kajkanten i Limhamns Sjöstad, har färdig detaljplan och kommer att utvecklas till attraktiva bostadsrätter med planerad säljstart under hösten 2017.
 

Kontakta oss för ytterligare information:

Claes Jeppsson, Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling Tel: 070-20 55 125 E-post: claes.jeppsson@jsprojektutveckling.se

Håkan Samuelsson, Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling. Tel: 070-52 00 923. E-post: hakan.samuelsson@jsprojektutveckling.se