J+S Projektutveckling får sin första markanvisning