Nyheter

Den 20:e januari 2022 klockan 12 var det första spadtag! Trots kyla och blåst var det många som anslöt till en enkel markering av starten för Brf Vikhems Torg. På plats fanns projektets olika aktörer, närmsta grannen, restarauratören och många av dem som ska bo i husen.Projektledare Håkan Samuelsson hälsade alla välkomna och berättade om projektets tillkomst och framtid.

För fem år sedan, 2017, började Claes Jeppsson och Håkan Samuelsson i J+S Projektutveckling att diskutera en markanvisning i Vikhem. År 2018 presenterades skisser av danska arkitekten JJW Arkitekter på 14 radhus och ett flerbostadshus som en helhet och 2019 delades dessa upp i två projekt då mäklaren Bjurfors komin i arbetet. Med uppdelningen 12 äganderätter för radhusen och en nybildad bostadsrättsförening skrevs avtal med Staffanstorps kommun. I samverkan med Svensk Husproduktion utvecklades radhusen vidare under 2020 och tillsammans med YCAP brf-projektet. YCAP och J+S äger gemensamt projektbolaget Vikhems Torg AB – som driver projektet.

Efter projektering och ansökningarn om bygglov startade försäljningen våren 2021 och under ledning av byggprojektledaren handlades byggentreprenören Thage upp. Försäljningen gick bra och vi kund köpa marken för att start detaljprojektering och markarbeten. Under 2021 handlades bank upp för Brf Vikhems Torg och strax före jul var Swedbank klar som finsnierande bank för brf.
Direkt efter spadtaget ska området inhängnas och markarbeten börja. Om drygt ett år är det planerat för inflyttning. Läst mer VIKHEMS TORG

September 24, 2019

J+S Projektutveckling får sin första markanvisning

Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling har fått en markanvisning tilldelad för utveckling av bostäder i Vikhem, Staffanstorps kommun. Totalt omfattar projektet 28 bostäder, både radhus och lägenheter, med en […]
April 20, 2017

J+S Projektutveckling utökar

Jeppsson+Samuelsson Projektutveckling har anställt Malin Norberg som Bostadsrättsadministratör. Malin är juristutbildad och har långvarig erfarenhet av bildande och adminstration av bostadsrättsföreningar i nyproduktion från bl. a […]